Οι εκπαιδευτές του Σκοπευτικού Συλλόγου Κηφισιάς

Οι εκπαιδευτές του Σκοπευτικού Συλλόγου Κηφισιάς


Οι εκπαιδευτές του Σκοπευτικού Συλλόγου Κηφισιάς έχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στο άθλημα ώστε να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες και του ποιο απαιτητικού αθλητή. 

Διαθέτουν γνώση των κανονισμών του αθλήματος καθώς και τεχνικές γνώσεις απάνω στα όπλα και τα πυρομαχικά για τις άμεσες λύσεις ακόμα και βλαβων ή δυσλειτουργιών των σκοπευτικών όπλων.